Nepabeigtā dienasgrāmata


Septembris 2006

Switch to:

1.

07:51: (bez virsraksta) - 5 draudzīgas piebildes
12:02: (bez virsraksta) - 15 draudzīgas piebildes
13:27: (bez virsraksta) - 5 draudzīgas piebildes
13:31: (bez virsraksta) - 8 draudzīgas piebildes
13:54: (bez virsraksta) - 7 draudzīgas piebildes

2.

00:11: (bez virsraksta) - 5 draudzīgas piebildes
00:50: (bez virsraksta) - 4 draudzīgas piebildes
00:54: br??v??bu Aizstrautai! - 3 draudzīgas piebildes
10:22: skotu sociologi ta??u ar?? ir britu zin??tnieki, vai ne? - 7 draudzīgas piebildes

3.

06:04: (bez virsraksta) - 3 draudzīgas piebildes
23:42: (bez virsraksta)

4.

00:17: (bez virsraksta) - 6 draudzīgas piebildes
01:00: (bez virsraksta) - 5 draudzīgas piebildes
15:02: ????????????! - 6 draudzīgas piebildes
15:07: (bez virsraksta) - 1 draudzīgas piebildes
15:12: (bez virsraksta) - 3 draudzīgas piebildes
15:15: (bez virsraksta) - 7 draudzīgas piebildes
15:23: (bez virsraksta) - 17 draudzīgas piebildes
15:33: (bez virsraksta) - 9 draudzīgas piebildes
15:49: (bez virsraksta) - 89 draudzīgas piebildes
15:59: (bez virsraksta) - 2 draudzīgas piebildes
16:24: (bez virsraksta) - 8 draudzīgas piebildes
16:40: (bez virsraksta) - 4 draudzīgas piebildes
22:23: Ar?? tu, R??dolf? - 13 draudzīgas piebildes
22:25: (bez virsraksta) - 2 draudzīgas piebildes
22:26: (bez virsraksta)
22:38: (bez virsraksta) - 13 draudzīgas piebildes
23:48: (bez virsraksta) - 8 draudzīgas piebildes

5.

00:11: (bez virsraksta) - 7 draudzīgas piebildes
10:50: (bez virsraksta) - 12 draudzīgas piebildes
12:49: Kan??das eskimosi dod pretriecienu - 4 draudzīgas piebildes
12:56: varb??t paklaus??ties kaut ko no jaun??k??s m??zikas? - 8 draudzīgas piebildes
13:12: (bez virsraksta) - 10 draudzīgas piebildes
16:00: (bez virsraksta) - 5 draudzīgas piebildes

6.

00:25: (bez virsraksta) - 8 draudzīgas piebildes
13:52: (bez virsraksta) - 8 draudzīgas piebildes
16:35: (bez virsraksta) - 5 draudzīgas piebildes
16:36: (bez virsraksta) - 1 draudzīgas piebildes
17:11: (bez virsraksta) - 17 draudzīgas piebildes
19:31: (bez virsraksta) - 26 draudzīgas piebildes
19:53: (bez virsraksta) - 26 draudzīgas piebildes
21:14: (bez virsraksta) - 10 draudzīgas piebildes
22:31: (bez virsraksta) - 28 draudzīgas piebildes

7.

04:37: (bez virsraksta) - 8 draudzīgas piebildes
12:25: (bez virsraksta) - 12 draudzīgas piebildes
13:09: (bez virsraksta) - 2 draudzīgas piebildes
13:27: (bez virsraksta) - 8 draudzīgas piebildes
13:43: (bez virsraksta) - 14 draudzīgas piebildes
14:46: (bez virsraksta) - 15 draudzīgas piebildes
14:48: (bez virsraksta) - 14 draudzīgas piebildes
15:54: (bez virsraksta) - 4 draudzīgas piebildes
15:56: (bez virsraksta) - 16 draudzīgas piebildes
16:10: (bez virsraksta)
16:14: (bez virsraksta) - 4 draudzīgas piebildes
16:16: (bez virsraksta) - 3 draudzīgas piebildes
16:19: (bez virsraksta) - 34 draudzīgas piebildes
16:39: (bez virsraksta) - 2 draudzīgas piebildes
21:57: (bez virsraksta) - 15 draudzīgas piebildes

8.

01:00: (bez virsraksta) - 6 draudzīgas piebildes
11:39: (bez virsraksta)
12:09: (bez virsraksta) - 27 draudzīgas piebildes
12:34: (bez virsraksta) - 3 draudzīgas piebildes
14:38: (bez virsraksta) - 4 draudzīgas piebildes
14:40: (bez virsraksta) - 1 draudzīgas piebildes
14:41: (bez virsraksta) - 1 draudzīgas piebildes
14:46: (bez virsraksta) - 6 draudzīgas piebildes
15:12: (bez virsraksta) - 11 draudzīgas piebildes
15:17: (bez virsraksta) - 2 draudzīgas piebildes
15:35: (bez virsraksta) - 3 draudzīgas piebildes
15:49: (bez virsraksta) - 14 draudzīgas piebildes
15:58: (bez virsraksta) - 21 draudzīgas piebildes

9.

01:42: (bez virsraksta)
01:51: (bez virsraksta) - 1 draudzīgas piebildes
02:05: (bez virsraksta) - 2 draudzīgas piebildes
02:17: (bez virsraksta) - 3 draudzīgas piebildes
09:25: (bez virsraksta) - 3 draudzīgas piebildes
09:27: (bez virsraksta) - 6 draudzīgas piebildes
13:43: (bez virsraksta) - 9 draudzīgas piebildes
21:05: (bez virsraksta) - 3 draudzīgas piebildes
21:23: (bez virsraksta) - 1 draudzīgas piebildes
23:02: (bez virsraksta) - 25 draudzīgas piebildes
23:58: (bez virsraksta) - 2 draudzīgas piebildes

10.

00:01: (bez virsraksta) - 5 draudzīgas piebildes
00:06: (bez virsraksta) - 1 draudzīgas piebildes
00:13: (bez virsraksta) - 5 draudzīgas piebildes
00:18: (bez virsraksta) - 13 draudzīgas piebildes
00:40: (bez virsraksta)
00:57: (bez virsraksta) - 1 draudzīgas piebildes
09:01: (bez virsraksta) - 9 draudzīgas piebildes
11:46: (bez virsraksta) - 5 draudzīgas piebildes
12:24: (bez virsraksta) - 5 draudzīgas piebildes
12:29: (bez virsraksta) - 4 draudzīgas piebildes
13:02: (bez virsraksta) - 1 draudzīgas piebildes
13:16: (bez virsraksta) - 1 draudzīgas piebildes
23:02: (bez virsraksta) - 11 draudzīgas piebildes
23:21: (bez virsraksta) - 9 draudzīgas piebildes

11.

00:59: (bez virsraksta) - 10 draudzīgas piebildes
07:26: (bez virsraksta) - 1 draudzīgas piebildes
08:17: Vi???? ta??u aizst??v??ja Kalnieti! - 5 draudzīgas piebildes
10:33: (bez virsraksta) - 7 draudzīgas piebildes
10:37: Skandin??vus - ziep??s! - 8 draudzīgas piebildes
10:43: (bez virsraksta) - 1 draudzīgas piebildes
10:45: (bez virsraksta) - 9 draudzīgas piebildes
12:06: (bez virsraksta) - 4 draudzīgas piebildes
12:27: (bez virsraksta) - 10 draudzīgas piebildes
13:09: (bez virsraksta) - 12 draudzīgas piebildes
14:38: (bez virsraksta) - 8 draudzīgas piebildes
15:31: (bez virsraksta) - 10 draudzīgas piebildes
15:33: (bez virsraksta) - 1 draudzīgas piebildes
15:34: (bez virsraksta)
15:34: (bez virsraksta) - 2 draudzīgas piebildes
15:35: (bez virsraksta)
15:36: (bez virsraksta) - 1 draudzīgas piebildes
15:36: (bez virsraksta)
15:37: (bez virsraksta) - 1 draudzīgas piebildes
15:37: (bez virsraksta) - 1 draudzīgas piebildes
15:37: (bez virsraksta) - 1 draudzīgas piebildes
15:38: (bez virsraksta) - 2 draudzīgas piebildes
15:39: (bez virsraksta) - 1 draudzīgas piebildes
17:31: (bez virsraksta) - 4 draudzīgas piebildes

12.

11:16: (bez virsraksta) - 12 draudzīgas piebildes
11:45: (bez virsraksta)
12:16: jaun??k??s telefonsarunas starp Jaunupu un Jaunalksni atkl??j aizdom??gus apst??k??us - 8 draudzīgas piebildes
12:23: (bez virsraksta) - 4 draudzīgas piebildes
13:37: Me??on??gie Rietumi - 3 draudzīgas piebildes
13:54: (bez virsraksta) - 4 draudzīgas piebildes
13:58: (bez virsraksta) - 5 draudzīgas piebildes
14:11: (bez virsraksta) - 5 draudzīgas piebildes
14:17: (bez virsraksta) - 4 draudzīgas piebildes
14:26: (bez virsraksta) - 5 draudzīgas piebildes
14:27: (bez virsraksta) - 3 draudzīgas piebildes
14:52: (bez virsraksta) - 17 draudzīgas piebildes

13.

07:05: (bez virsraksta) - 1 draudzīgas piebildes
07:07: (bez virsraksta)
07:11: (bez virsraksta)
07:52: (bez virsraksta) - 8 draudzīgas piebildes
09:00: (bez virsraksta) - 12 draudzīgas piebildes
09:23: (bez virsraksta) - 1 draudzīgas piebildes
09:28: Jaunalksnes sarunas I
09:30: Jaunalksnes sarunas II - 12 draudzīgas piebildes
09:38: (bez virsraksta) - 12 draudzīgas piebildes
15:44: (bez virsraksta) - 10 draudzīgas piebildes
16:03: (bez virsraksta) - 21 draudzīgas piebildes

14.

00:13: (bez virsraksta) - 13 draudzīgas piebildes
08:34: ar katru dienu arvien aizraujo????k - 4 draudzīgas piebildes
08:39: Mazie mu????i - 2 draudzīgas piebildes
08:43: (bez virsraksta) - 3 draudzīgas piebildes
09:28: (bez virsraksta) - 5 draudzīgas piebildes
09:57: (bez virsraksta) - 7 draudzīgas piebildes
12:30: (bez virsraksta) - 9 draudzīgas piebildes
14:35: (bez virsraksta)
14:49: (bez virsraksta) - 3 draudzīgas piebildes
15:06: (bez virsraksta) - 8 draudzīgas piebildes
21:20: (bez virsraksta)

15.

12:34: (bez virsraksta) - 2 draudzīgas piebildes
12:52: (bez virsraksta) - 8 draudzīgas piebildes
12:57: (bez virsraksta) - 14 draudzīgas piebildes
13:05: (bez virsraksta)
13:12: (bez virsraksta) - 3 draudzīgas piebildes
13:36: (bez virsraksta) - 17 draudzīgas piebildes
13:37: (bez virsraksta) - 5 draudzīgas piebildes
13:58: (bez virsraksta) - 13 draudzīgas piebildes
14:04: (bez virsraksta) - 4 draudzīgas piebildes
14:21: (bez virsraksta) - 2 draudzīgas piebildes
14:56: (bez virsraksta) - 12 draudzīgas piebildes
14:57: (bez virsraksta) - 4 draudzīgas piebildes
15:00: (bez virsraksta)
15:20: (bez virsraksta) - 8 draudzīgas piebildes
15:31: (bez virsraksta) - 12 draudzīgas piebildes
15:34: (bez virsraksta) - 8 draudzīgas piebildes
16:29: (bez virsraksta) - 14 draudzīgas piebildes
17:10: (bez virsraksta) - 19 draudzīgas piebildes

16.

00:28: (bez virsraksta) - 6 draudzīgas piebildes
07:54: (bez virsraksta) - 13 draudzīgas piebildes
10:26: (bez virsraksta) - 20 draudzīgas piebildes
12:32: (bez virsraksta) - 21 draudzīgas piebildes
16:13: (bez virsraksta) - 5 draudzīgas piebildes

17.

08:06: (bez virsraksta) - 12 draudzīgas piebildes
08:18: (bez virsraksta) - 2 draudzīgas piebildes
10:00: (bez virsraksta) - 2 draudzīgas piebildes
13:06: (bez virsraksta) - 9 draudzīgas piebildes
14:53: (bez virsraksta) - 4 draudzīgas piebildes
15:40: (bez virsraksta) - 1 draudzīgas piebildes
17:22: (bez virsraksta) - 4 draudzīgas piebildes
18:03: (bez virsraksta)
18:21: (bez virsraksta) - 1 draudzīgas piebildes
19:40: (bez virsraksta)
19:44: (bez virsraksta) - 6 draudzīgas piebildes
20:37: (bez virsraksta) - 2 draudzīgas piebildes
23:05: (bez virsraksta) - 22 draudzīgas piebildes
23:36: (bez virsraksta) - 5 draudzīgas piebildes
23:40: (bez virsraksta) - 2 draudzīgas piebildes
23:59: (bez virsraksta) - 6 draudzīgas piebildes

18.

08:22: (bez virsraksta)
12:16: (bez virsraksta) - 5 draudzīgas piebildes
13:19: (bez virsraksta) - 4 draudzīgas piebildes
13:30: (bez virsraksta) - 11 draudzīgas piebildes
13:48: (bez virsraksta) - 6 draudzīgas piebildes
13:53: (bez virsraksta) - 4 draudzīgas piebildes
17:07: (bez virsraksta) - 8 draudzīgas piebildes
20:09: (bez virsraksta)
20:10: (bez virsraksta) - 3 draudzīgas piebildes
20:30: (bez virsraksta) - 3 draudzīgas piebildes
20:46: (bez virsraksta) - 10 draudzīgas piebildes
21:02: (bez virsraksta) - 2 draudzīgas piebildes

19.

10:18: Latvian homophobes attack! - 3 draudzīgas piebildes
10:31: (bez virsraksta) - 6 draudzīgas piebildes
12:05: (bez virsraksta) - 9 draudzīgas piebildes
12:19: (bez virsraksta) - 5 draudzīgas piebildes
12:48: (bez virsraksta) - 3 draudzīgas piebildes
12:53: (bez virsraksta) - 2 draudzīgas piebildes
13:08: (bez virsraksta) - 2 draudzīgas piebildes
13:20: (bez virsraksta) - 5 draudzīgas piebildes
13:32: (bez virsraksta) - 3 draudzīgas piebildes
13:37: (bez virsraksta) - 47 draudzīgas piebildes
13:56: (bez virsraksta) - 7 draudzīgas piebildes
14:08: (bez virsraksta) - 2 draudzīgas piebildes
14:15: (bez virsraksta) - 2 draudzīgas piebildes
20:24: (bez virsraksta) - 10 draudzīgas piebildes
20:52: (bez virsraksta)

20.

09:50: (bez virsraksta) - 5 draudzīgas piebildes
09:51: (bez virsraksta) - 1 draudzīgas piebildes
09:56: (bez virsraksta) - 3 draudzīgas piebildes
10:11: (bez virsraksta) - 2 draudzīgas piebildes
10:27: (bez virsraksta) - 1 draudzīgas piebildes
10:29: (bez virsraksta) - 10 draudzīgas piebildes

22.

11:23: (bez virsraksta) - 2 draudzīgas piebildes
15:55: (bez virsraksta) - 10 draudzīgas piebildes

25.

08:00: (bez virsraksta) - 7 draudzīgas piebildes
08:17: (bez virsraksta) - 4 draudzīgas piebildes
09:44: (bez virsraksta) - 2 draudzīgas piebildes
09:50: (bez virsraksta) - 1 draudzīgas piebildes
09:50: (bez virsraksta)
09:52: (bez virsraksta)
12:51: (bez virsraksta) - 3 draudzīgas piebildes
14:39: (bez virsraksta) - 8 draudzīgas piebildes
15:04: (bez virsraksta) - 16 draudzīgas piebildes
15:15: (bez virsraksta) - 20 draudzīgas piebildes

26.

08:23: (bez virsraksta) - 5 draudzīgas piebildes
08:26: (bez virsraksta) - 4 draudzīgas piebildes
08:49: (bez virsraksta) - 17 draudzīgas piebildes
08:55: (bez virsraksta) - 10 draudzīgas piebildes
09:00: (bez virsraksta) - 11 draudzīgas piebildes
09:10: (bez virsraksta) - 9 draudzīgas piebildes
09:40: (bez virsraksta) - 3 draudzīgas piebildes
10:16: dienas cit??ts - 9 draudzīgas piebildes
10:27: (bez virsraksta) - 2 draudzīgas piebildes
10:30: (bez virsraksta)
10:32: (bez virsraksta) - 4 draudzīgas piebildes
10:41: (bez virsraksta) - 17 draudzīgas piebildes
11:31: (bez virsraksta) - 16 draudzīgas piebildes
11:48: (bez virsraksta) - 1 draudzīgas piebildes
11:58: (bez virsraksta) - 9 draudzīgas piebildes
12:50: (bez virsraksta) - 15 draudzīgas piebildes
14:46: (bez virsraksta) - 5 draudzīgas piebildes
15:00: (bez virsraksta) - 8 draudzīgas piebildes
15:11: (bez virsraksta) - 5 draudzīgas piebildes
15:32: (bez virsraksta) - 3 draudzīgas piebildes
15:54: (bez virsraksta) - 2 draudzīgas piebildes

27.

00:26: (bez virsraksta) - 6 draudzīgas piebildes
11:27: (bez virsraksta) - 3 draudzīgas piebildes
13:54: (bez virsraksta) - 10 draudzīgas piebildes
14:07: (bez virsraksta) - 19 draudzīgas piebildes
15:38: (bez virsraksta) - 1 draudzīgas piebildes
15:41: (bez virsraksta) - 1 draudzīgas piebildes
15:49: (bez virsraksta) - 8 draudzīgas piebildes
16:10: (bez virsraksta) - 7 draudzīgas piebildes
17:20: ekstrennoje ssob????????ije! - 11 draudzīgas piebildes

28.

09:34: (bez virsraksta) - 4 draudzīgas piebildes
10:00: (bez virsraksta) - 2 draudzīgas piebildes
12:05: (bez virsraksta) - 18 draudzīgas piebildes
12:07: (bez virsraksta)
12:26: (bez virsraksta) - 1 draudzīgas piebildes
12:31: (bez virsraksta) - 1 draudzīgas piebildes
12:38: (bez virsraksta) - 1 draudzīgas piebildes
12:54: (bez virsraksta)
12:54: (bez virsraksta) - 5 draudzīgas piebildes
12:57: (bez virsraksta) - 1 draudzīgas piebildes
12:58: (bez virsraksta) - 3 draudzīgas piebildes
13:01: (bez virsraksta) - 2 draudzīgas piebildes
13:11: (bez virsraksta)
15:07: (bez virsraksta) - 9 draudzīgas piebildes

29.

07:58: (bez virsraksta)
07:59: (bez virsraksta) - 1 draudzīgas piebildes
09:50: (bez virsraksta) - 4 draudzīgas piebildes
09:55: (bez virsraksta)
09:55: (bez virsraksta)
09:59: (bez virsraksta) - 10 draudzīgas piebildes
10:45: (bez virsraksta) - 8 draudzīgas piebildes
12:08: (bez virsraksta) - 1 draudzīgas piebildes
12:11: (bez virsraksta) - 6 draudzīgas piebildes
12:43: (bez virsraksta) - 1 draudzīgas piebildes
14:05: (bez virsraksta) - 19 draudzīgas piebildes
14:23: (bez virsraksta) - 7 draudzīgas piebildes

30.

01:15: (bez virsraksta) - 6 draudzīgas piebildes
09:49: (bez virsraksta) - 5 draudzīgas piebildes
10:33: (bez virsraksta) - 4 draudzīgas piebildes

Nepabeigtā dienasgrāmata