Nepabeigtā dienasgrāmata


(bez virsraksta) @ 11:05

DELFI LIFE: Kombuča ir raudzēts tējas sēnes dzēriens, kas pirmajā acumirklī var šķist nedaudz jocīgs.
 

(bez virsraksta) @ 11:23

Ko Bībele saka par dzimumfluiditāti:

Kāds labums atlec cilvēkam no viņa pūlēm, kurām viņš nododas zem saules?
Viens dzimums aiziet, un cits dzimums nāk, bet zeme pastāv mūžīgi nesatricināta.

Salamans mācītājs, 1:3,4
 

(bez virsraksta) @ 13:35

Ko Bībele saka par resursu pārdali:

Jo ikvienam, kam ir, tiks dots, un tam būs pārpilnība, bet no tā, kam nav, atņems to, kas tam ir.

Mateja 25:29
 

(bez virsraksta) @ 13:41

Ko Bībele saka par Debesu valstību:

Tad Debesu valstība būs līdzīga desmit jaunavām, kas ņēma savus lukturus un izgāja līgavainim pretim.
Bet piecas no tām bija ģeķīgas, un piecas bija gudras.

Mateja 25:1,2
 

(bez virsraksta) @ 15:02

Bet šis, protams, ir hits:

Tad Viņš arī sacīs tiem, kas pa kreiso roku: [...] Es biju pliks, un jūs neesat Mani apģērbuši [...]
Tad tie arīdzan Viņam atbildēs un sacīs: Kungs, kad mēs esam Tevi redzējuši [...] pliku?

Mateja 25:41,44
 

Nepabeigtā dienasgrāmata