Nepabeigtā dienasgrāmata


Maijs 2006

Switch to:

1.

02:25: (bez virsraksta) - 1 draudzīgas piebildes
03:48: (bez virsraksta) - 1 draudzīgas piebildes
13:01: (bez virsraksta) - 17 draudzīgas piebildes
13:21: (bez virsraksta) - 1 draudzīgas piebildes
19:44: (bez virsraksta) - 10 draudzīgas piebildes

2.

07:20: (bez virsraksta) - 5 draudzīgas piebildes
10:19: (bez virsraksta) - 13 draudzīgas piebildes
11:09: (bez virsraksta) - 2 draudzīgas piebildes
11:17: (bez virsraksta) - 8 draudzīgas piebildes
11:30: (bez virsraksta)
11:37: (bez virsraksta) - 6 draudzīgas piebildes
12:02: (bez virsraksta)
13:39: precizit??tei j??b??t - 3 draudzīgas piebildes
13:51: (bez virsraksta) - 61 draudzīgas piebildes
14:05: (bez virsraksta) - 38 draudzīgas piebildes

3.

12:42: (bez virsraksta) - 7 draudzīgas piebildes
13:17: (bez virsraksta) - 10 draudzīgas piebildes
13:21: (bez virsraksta) - 2 draudzīgas piebildes
13:23: (bez virsraksta) - 4 draudzīgas piebildes
13:27: (bez virsraksta) - 1 draudzīgas piebildes
13:52: (bez virsraksta) - 11 draudzīgas piebildes
14:21: (bez virsraksta)
14:22: (bez virsraksta)
14:23: (bez virsraksta)
14:23: (bez virsraksta) - 1 draudzīgas piebildes
14:24: (bez virsraksta)
14:24: (bez virsraksta) - 1 draudzīgas piebildes
14:26: (bez virsraksta) - 1 draudzīgas piebildes
14:40: (bez virsraksta) - 2 draudzīgas piebildes
14:52: (bez virsraksta) - 6 draudzīgas piebildes
15:00: (bez virsraksta)
15:14: (bez virsraksta) - 10 draudzīgas piebildes
15:14: (bez virsraksta) - 5 draudzīgas piebildes
15:19: (bez virsraksta) - 5 draudzīgas piebildes
19:04: (bez virsraksta) - 5 draudzīgas piebildes

4.

09:53: M??jas uzbr??k 2 - 3 draudzīgas piebildes
11:22: (bez virsraksta)
22:34: (bez virsraksta) - 26 draudzīgas piebildes

5.

11:30: (bez virsraksta) - 18 draudzīgas piebildes
12:48: (bez virsraksta) - 5 draudzīgas piebildes
12:55: (bez virsraksta) - 5 draudzīgas piebildes
13:29: (bez virsraksta) - 27 draudzīgas piebildes
13:45: (bez virsraksta) - 7 draudzīgas piebildes

7.

00:24: (bez virsraksta) - 4 draudzīgas piebildes
00:32: (bez virsraksta) - 6 draudzīgas piebildes
00:51: (bez virsraksta) - 5 draudzīgas piebildes
01:17: (bez virsraksta)
01:27: (bez virsraksta) - 4 draudzīgas piebildes
08:07: (bez virsraksta) - 14 draudzīgas piebildes
10:04: (bez virsraksta) - 1 draudzīgas piebildes
10:04: (bez virsraksta) - 3 draudzīgas piebildes
10:21: (bez virsraksta) - 3 draudzīgas piebildes
11:06: (bez virsraksta)
12:32: (bez virsraksta) - 1 draudzīgas piebildes

8.

10:57: (bez virsraksta) - 2 draudzīgas piebildes
11:17: (bez virsraksta) - 5 draudzīgas piebildes
11:22: Never mind the bollocks, here comes the Sex Pistols - 5 draudzīgas piebildes
12:14: (bez virsraksta) - 16 draudzīgas piebildes
16:02: (bez virsraksta) - 5 draudzīgas piebildes
23:44: (bez virsraksta) - 1 draudzīgas piebildes
23:56: (bez virsraksta) - 5 draudzīgas piebildes

9.

11:48: (bez virsraksta)
12:04: (bez virsraksta) - 1 draudzīgas piebildes
12:49: (bez virsraksta) - 3 draudzīgas piebildes
14:33: (bez virsraksta) - 24 draudzīgas piebildes

10.

10:50: (bez virsraksta) - 19 draudzīgas piebildes
13:52: (bez virsraksta) - 8 draudzīgas piebildes
14:06: (bez virsraksta) - 2 draudzīgas piebildes
14:09: good to be a looser! - 9 draudzīgas piebildes
14:17: ??????????????????????, ??????????????! - 5 draudzīgas piebildes
14:25: (bez virsraksta) - 1 draudzīgas piebildes
14:26: (bez virsraksta)
14:38: (bez virsraksta) - 4 draudzīgas piebildes
15:04: (bez virsraksta) - 30 draudzīgas piebildes
22:08: (bez virsraksta) - 35 draudzīgas piebildes
22:32: (bez virsraksta) - 14 draudzīgas piebildes

11.

00:34: (bez virsraksta) - 3 draudzīgas piebildes
10:29: (bez virsraksta) - 4 draudzīgas piebildes
16:57: (bez virsraksta) - 20 draudzīgas piebildes

12.

02:49: (bez virsraksta) - 4 draudzīgas piebildes
12:15: (bez virsraksta) - 12 draudzīgas piebildes
17:08: (bez virsraksta) - 4 draudzīgas piebildes
17:11: (bez virsraksta) - 14 draudzīgas piebildes
20:32: (bez virsraksta) - 6 draudzīgas piebildes

13.

11:22: (bez virsraksta) - 2 draudzīgas piebildes
13:05: (bez virsraksta) - 16 draudzīgas piebildes
15:23: (bez virsraksta) - 5 draudzīgas piebildes
17:06: (bez virsraksta) - 3 draudzīgas piebildes
17:18: (bez virsraksta) - 15 draudzīgas piebildes
21:07: (bez virsraksta) - 2 draudzīgas piebildes
22:53: (bez virsraksta) - 5 draudzīgas piebildes
23:08: (bez virsraksta) - 1 draudzīgas piebildes

14.

11:36: (bez virsraksta)
20:40: (bez virsraksta) - 20 draudzīgas piebildes

15.

07:31: (bez virsraksta)
07:59: (bez virsraksta) - 14 draudzīgas piebildes
11:10: (bez virsraksta) - 6 draudzīgas piebildes
12:36: (bez virsraksta) - 7 draudzīgas piebildes
12:45: (bez virsraksta) - 2 draudzīgas piebildes
13:16: (bez virsraksta)
14:37: (bez virsraksta)

16.

02:40: (bez virsraksta) - 1 draudzīgas piebildes
05:57: (bez virsraksta) - 8 draudzīgas piebildes
11:45: (bez virsraksta) - 6 draudzīgas piebildes
12:07: (bez virsraksta) - 15 draudzīgas piebildes
14:51: (bez virsraksta) - 6 draudzīgas piebildes
15:15: (bez virsraksta) - 3 draudzīgas piebildes
15:17: (bez virsraksta) - 4 draudzīgas piebildes
16:05: (bez virsraksta) - 18 draudzīgas piebildes

17.

00:02: (bez virsraksta) - 18 draudzīgas piebildes
00:34: (bez virsraksta) - 15 draudzīgas piebildes
07:17: (bez virsraksta)
07:45: (bez virsraksta) - 3 draudzīgas piebildes
07:48: (bez virsraksta) - 3 draudzīgas piebildes
08:12: (bez virsraksta) - 1 draudzīgas piebildes
09:43: (bez virsraksta) - 4 draudzīgas piebildes
10:00: (bez virsraksta) - 1 draudzīgas piebildes
10:11: (bez virsraksta) - 39 draudzīgas piebildes
10:24: (bez virsraksta) - 8 draudzīgas piebildes
10:43: (bez virsraksta) - 14 draudzīgas piebildes
10:50: (bez virsraksta) - 21 draudzīgas piebildes
12:16: (bez virsraksta) - 10 draudzīgas piebildes
13:50: (bez virsraksta) - 7 draudzīgas piebildes
14:39: (bez virsraksta) - 3 draudzīgas piebildes
17:36: (bez virsraksta) - 10 draudzīgas piebildes

18.

09:09: (bez virsraksta)
09:33: (bez virsraksta) - 1 draudzīgas piebildes
09:43: (bez virsraksta) - 18 draudzīgas piebildes
09:51: (bez virsraksta) - 1 draudzīgas piebildes
10:02: (bez virsraksta) - 10 draudzīgas piebildes
11:43: (bez virsraksta) - 8 draudzīgas piebildes
12:03: (bez virsraksta) - 15 draudzīgas piebildes
15:34: Orvels var iet atp??sties - 11 draudzīgas piebildes
15:39: (bez virsraksta) - 3 draudzīgas piebildes
17:18: (bez virsraksta) - 6 draudzīgas piebildes

20.

13:14: (bez virsraksta) - 10 draudzīgas piebildes
17:41: (bez virsraksta) - 3 draudzīgas piebildes

22.

09:48: (bez virsraksta) - 1 draudzīgas piebildes
10:42: ??eogr??fija - 15 draudzīgas piebildes
12:16: (bez virsraksta) - 30 draudzīgas piebildes

23.

00:21: (bez virsraksta) - 5 draudzīgas piebildes
00:43: (bez virsraksta) - 3 draudzīgas piebildes
01:00: (bez virsraksta) - 5 draudzīgas piebildes
01:04: (bez virsraksta) - 7 draudzīgas piebildes
13:48: (bez virsraksta)
13:50: (bez virsraksta)
14:52: (bez virsraksta) - 10 draudzīgas piebildes
15:05: (bez virsraksta) - 11 draudzīgas piebildes
15:26: (bez virsraksta) - 6 draudzīgas piebildes
15:49: (bez virsraksta) - 43 draudzīgas piebildes
21:18: (bez virsraksta) - 26 draudzīgas piebildes
23:27: (bez virsraksta) - 17 draudzīgas piebildes
23:53: (bez virsraksta) - 11 draudzīgas piebildes
23:57: (bez virsraksta) - 2 draudzīgas piebildes

24.

00:21: (bez virsraksta) - 5 draudzīgas piebildes
08:51: atgrie??oties pie jaut??juma par krieviem - 6 draudzīgas piebildes
09:40: (bez virsraksta) - 34 draudzīgas piebildes
10:23: (bez virsraksta) - 6 draudzīgas piebildes
10:32: (bez virsraksta) - 2 draudzīgas piebildes
11:49: (bez virsraksta) - 9 draudzīgas piebildes
12:01: (bez virsraksta) - 5 draudzīgas piebildes
12:07: (bez virsraksta) - 11 draudzīgas piebildes
12:19: (bez virsraksta) - 3 draudzīgas piebildes
12:42: (bez virsraksta) - 9 draudzīgas piebildes
13:11: (bez virsraksta) - 13 draudzīgas piebildes
13:30: (bez virsraksta) - 4 draudzīgas piebildes
13:34: (bez virsraksta) - 19 draudzīgas piebildes
17:31: (bez virsraksta) - 23 draudzīgas piebildes
19:10: (bez virsraksta) - 3 draudzīgas piebildes
19:16: (bez virsraksta) - 18 draudzīgas piebildes
19:44: (bez virsraksta) - 14 draudzīgas piebildes
20:39: (bez virsraksta) - 3 draudzīgas piebildes
20:49: (bez virsraksta) - 2 draudzīgas piebildes
21:10: (bez virsraksta) - 25 draudzīgas piebildes
22:03: (bez virsraksta) - 5 draudzīgas piebildes
22:08: (bez virsraksta) - 4 draudzīgas piebildes
22:25: (bez virsraksta) - 18 draudzīgas piebildes

25.

10:16: (bez virsraksta) - 8 draudzīgas piebildes
12:05: (bez virsraksta) - 12 draudzīgas piebildes
12:31: (bez virsraksta) - 1 draudzīgas piebildes
12:33: (bez virsraksta) - 3 draudzīgas piebildes
12:51: (bez virsraksta) - 11 draudzīgas piebildes
14:31: (bez virsraksta) - 2 draudzīgas piebildes
14:31: (bez virsraksta) - 3 draudzīgas piebildes
14:40: (bez virsraksta) - 2 draudzīgas piebildes
14:45: (bez virsraksta) - 1 draudzīgas piebildes
14:47: (bez virsraksta) - 2 draudzīgas piebildes
23:23: kaadam nevajag? - 11 draudzīgas piebildes

26.

10:32: (bez virsraksta) - 22 draudzīgas piebildes
12:21: (bez virsraksta) - 1 draudzīgas piebildes
12:43: (bez virsraksta) - 6 draudzīgas piebildes
12:52: (bez virsraksta) - 4 draudzīgas piebildes

27.

15:34: (bez virsraksta)
15:35: (bez virsraksta) - 2 draudzīgas piebildes
15:37: (bez virsraksta)
15:42: (bez virsraksta) - 6 draudzīgas piebildes

28.

03:25: (bez virsraksta) - 9 draudzīgas piebildes
12:32: (bez virsraksta) - 9 draudzīgas piebildes
15:23: (bez virsraksta) - 15 draudzīgas piebildes
17:06: (bez virsraksta) - 7 draudzīgas piebildes
19:30: (bez virsraksta) - 5 draudzīgas piebildes
23:19: (bez virsraksta) - 2 draudzīgas piebildes
23:32: (bez virsraksta) - 3 draudzīgas piebildes

29.

06:21: (bez virsraksta) - 2 draudzīgas piebildes
06:52: (bez virsraksta) - 1 draudzīgas piebildes
07:35: (bez virsraksta)
08:25: (bez virsraksta) - 3 draudzīgas piebildes
09:44: (bez virsraksta) - 3 draudzīgas piebildes
12:29: (bez virsraksta) - 7 draudzīgas piebildes
15:36: (bez virsraksta) - 10 draudzīgas piebildes
15:46: (bez virsraksta) - 2 draudzīgas piebildes
21:59: (bez virsraksta) - 6 draudzīgas piebildes
22:13: (bez virsraksta)

30.

13:00: (bez virsraksta) - 2 draudzīgas piebildes
13:23: (bez virsraksta) - 7 draudzīgas piebildes
13:26: (bez virsraksta) - 1 draudzīgas piebildes
14:37: (bez virsraksta) - 5 draudzīgas piebildes
15:06: (bez virsraksta) - 5 draudzīgas piebildes
15:09: (bez virsraksta) - 7 draudzīgas piebildes
23:36: (bez virsraksta) - 20 draudzīgas piebildes

31.

00:15: (bez virsraksta) - 1 draudzīgas piebildes
00:15: (bez virsraksta) - 3 draudzīgas piebildes
00:31: (bez virsraksta) - 3 draudzīgas piebildes
08:14: tuvojas v??l????anas? - 10 draudzīgas piebildes
09:08: (bez virsraksta) - 3 draudzīgas piebildes
09:16: (bez virsraksta) - 1 draudzīgas piebildes
10:37: (bez virsraksta) - 1 draudzīgas piebildes
12:16: (bez virsraksta) - 13 draudzīgas piebildes

Nepabeigtā dienasgrāmata