Nepabeigtā dienasgrāmata


Augusts 2005

Switch to:

2.

20:13: (bez virsraksta) - 7 draudzīgas piebildes
20:27: (bez virsraksta) - 4 draudzīgas piebildes
20:42: (bez virsraksta) - 13 draudzīgas piebildes
20:43: (bez virsraksta) - 22 draudzīgas piebildes

3.

10:24: p??d??j?? stundi??a - 6 draudzīgas piebildes
14:10: (bez virsraksta) - 25 draudzīgas piebildes
22:49: (bez virsraksta) - 7 draudzīgas piebildes

4.

12:15: (bez virsraksta)
12:34: (bez virsraksta)
13:16: (bez virsraksta) - 29 draudzīgas piebildes
20:58: (bez virsraksta) - 1 draudzīgas piebildes
21:48: (bez virsraksta) - 2 draudzīgas piebildes

5.

10:18: (bez virsraksta) - 5 draudzīgas piebildes
10:26: (bez virsraksta) - 18 draudzīgas piebildes
10:49: (bez virsraksta) - 6 draudzīgas piebildes
11:26: (bez virsraksta) - 7 draudzīgas piebildes
11:50: (bez virsraksta) - 3 draudzīgas piebildes
11:52: (bez virsraksta) - 3 draudzīgas piebildes
12:13: (bez virsraksta) - 26 draudzīgas piebildes
18:29: SMAWL-BEER - 1 draudzīgas piebildes

8.

14:00: (bez virsraksta) - 5 draudzīgas piebildes

9.

09:43: (bez virsraksta) - 9 draudzīgas piebildes
09:47: (bez virsraksta) - 12 draudzīgas piebildes
11:18: (bez virsraksta) - 3 draudzīgas piebildes

10.

09:50: (bez virsraksta) - 20 draudzīgas piebildes
10:27: (bez virsraksta) - 14 draudzīgas piebildes
10:36: (bez virsraksta) - 3 draudzīgas piebildes
12:27: neko vairs nedr??kst - 9 draudzīgas piebildes
13:13: (bez virsraksta) - 9 draudzīgas piebildes
15:09: (bez virsraksta) - 8 draudzīgas piebildes

11.

09:53: (bez virsraksta) - 24 draudzīgas piebildes
10:01: (bez virsraksta) - 5 draudzīgas piebildes
11:01: (bez virsraksta) - 19 draudzīgas piebildes
18:43: (bez virsraksta) - 12 draudzīgas piebildes
19:45: skarb?? realit??te - 6 draudzīgas piebildes
23:43: (bez virsraksta) - 5 draudzīgas piebildes

12.

12:18: (bez virsraksta)
12:24: (bez virsraksta) - 37 draudzīgas piebildes
12:52: (bez virsraksta) - 11 draudzīgas piebildes
13:01: (bez virsraksta) - 7 draudzīgas piebildes
15:27: (bez virsraksta) - 16 draudzīgas piebildes
16:39: (bez virsraksta) - 4 draudzīgas piebildes
18:22: j??iet pastaig??ties - 3 draudzīgas piebildes

13.

07:14: antikvari??ts - 4 draudzīgas piebildes
17:12: (bez virsraksta)
17:14: (bez virsraksta)
17:17: (bez virsraksta)
17:17: (bez virsraksta) - 1 draudzīgas piebildes

14.

06:06: (bez virsraksta) - 4 draudzīgas piebildes
19:37: (bez virsraksta) - 5 draudzīgas piebildes

15.

01:03: (bez virsraksta) - 16 draudzīgas piebildes
20:04: such a chill - 5 draudzīgas piebildes

16.

07:18: (bez virsraksta) - 8 draudzīgas piebildes
12:30: (bez virsraksta) - 3 draudzīgas piebildes
12:37: (bez virsraksta) - 8 draudzīgas piebildes

17.

11:17: (bez virsraksta) - 5 draudzīgas piebildes
11:25: (bez virsraksta) - 11 draudzīgas piebildes
18:44: (bez virsraksta) - 8 draudzīgas piebildes

18.

08:11: (bez virsraksta) - 5 draudzīgas piebildes
09:54: (bez virsraksta) - 38 draudzīgas piebildes
11:10: (bez virsraksta) - 7 draudzīgas piebildes
18:03: (bez virsraksta) - 5 draudzīgas piebildes

20.

12:34: (bez virsraksta) - 35 draudzīgas piebildes

22.

09:05: tas ir kaut k??ds joks vai sazv??rest??ba? - 16 draudzīgas piebildes
09:12: (bez virsraksta) - 3 draudzīgas piebildes
09:30: (bez virsraksta) - 9 draudzīgas piebildes
12:48: (bez virsraksta) - 5 draudzīgas piebildes

23.

09:45: (bez virsraksta) - 1 draudzīgas piebildes
10:54: (bez virsraksta) - 2 draudzīgas piebildes
11:13: (bez virsraksta) - 26 draudzīgas piebildes
19:51: (bez virsraksta) - 6 draudzīgas piebildes

24.

10:51: kabatas dzejnieks - 1 draudzīgas piebildes
10:56: (bez virsraksta) - 33 draudzīgas piebildes
11:16: (bez virsraksta) - 6 draudzīgas piebildes
12:20: (bez virsraksta) - 5 draudzīgas piebildes
12:30: (bez virsraksta) - 4 draudzīgas piebildes
15:31: (bez virsraksta) - 5 draudzīgas piebildes
15:34: (bez virsraksta) - 15 draudzīgas piebildes
15:52: (bez virsraksta) - 8 draudzīgas piebildes
17:43: (bez virsraksta) - 12 draudzīgas piebildes
17:52: (bez virsraksta) - 11 draudzīgas piebildes
17:59: (bez virsraksta) - 6 draudzīgas piebildes

25.

07:11: (bez virsraksta) - 9 draudzīgas piebildes
10:22: (bez virsraksta) - 13 draudzīgas piebildes
16:40: (bez virsraksta) - 2 draudzīgas piebildes

26.

12:53: (bez virsraksta) - 12 draudzīgas piebildes
13:22: orgasmatron - 24 draudzīgas piebildes
14:36: (bez virsraksta) - 32 draudzīgas piebildes
15:12: (bez virsraksta) - 20 draudzīgas piebildes
17:13: sk??tgalvji ar sk??tkl??p??m - 19 draudzīgas piebildes
17:39: k?? es p??rst??ju dzert - 20 draudzīgas piebildes

28.

18:54: (bez virsraksta) - 10 draudzīgas piebildes
20:38: (bez virsraksta) - 3 draudzīgas piebildes

29.

11:23: (bez virsraksta) - 16 draudzīgas piebildes
15:56: (bez virsraksta) - 7 draudzīgas piebildes
20:45: (bez virsraksta) - 3 draudzīgas piebildes

31.

13:08: (bez virsraksta) - 39 draudzīgas piebildes

Nepabeigtā dienasgrāmata