Nepabeigtā dienasgrāmata


Aprīlis 2005

Switch to:

1.

04:49: (bez virsraksta) - 3 draudzīgas piebildes
11:08: (bez virsraksta) - 36 draudzīgas piebildes
12:13: (bez virsraksta) - 3 draudzīgas piebildes
12:40: (bez virsraksta) - 4 draudzīgas piebildes
17:57: (bez virsraksta) - 15 draudzīgas piebildes

3.

00:05: (bez virsraksta) - 30 draudzīgas piebildes

4.

17:10: iesniegums - 5 draudzīgas piebildes
19:31: pazi??ojums presei - 5 draudzīgas piebildes

5.

00:50: (bez virsraksta) - 2 draudzīgas piebildes

6.

01:01: (bez virsraksta) - 3 draudzīgas piebildes
01:06: (bez virsraksta) - 9 draudzīgas piebildes
01:27: (bez virsraksta) - 2 draudzīgas piebildes
15:38: (bez virsraksta) - 5 draudzīgas piebildes

8.

11:32: (bez virsraksta) - 3 draudzīgas piebildes
11:38: (bez virsraksta) - 1 draudzīgas piebildes
11:41: (bez virsraksta) - 7 draudzīgas piebildes
11:53: Sard??nija - 10 draudzīgas piebildes
14:46: (bez virsraksta) - 10 draudzīgas piebildes

9.

01:29: (bez virsraksta) - 5 draudzīgas piebildes
12:19: (bez virsraksta)

20.

16:28: (bez virsraksta) - 10 draudzīgas piebildes
23:42: (bez virsraksta) - 4 draudzīgas piebildes

21.

00:32: (bez virsraksta) - 15 draudzīgas piebildes
00:34: (bez virsraksta) - 11 draudzīgas piebildes
09:05: (bez virsraksta) - 5 draudzīgas piebildes

23.

14:44: (bez virsraksta) - 4 draudzīgas piebildes
18:49: (bez virsraksta) - 17 draudzīgas piebildes

24.

23:54: parindenis - 6 draudzīgas piebildes

26.

09:31: (bez virsraksta) - 7 draudzīgas piebildes
12:27: (bez virsraksta) - 10 draudzīgas piebildes
13:41: atgrie??oties pie Waitsa - 1 draudzīgas piebildes
18:10: atrodi savu veter??nu, multim??diju kar?? un taml??dz??gas sp??les
23:26: (bez virsraksta) - 52 draudzīgas piebildes

27.

08:33: (bez virsraksta) - 5 draudzīgas piebildes
11:27: (bez virsraksta) - 16 draudzīgas piebildes
15:11: (bez virsraksta) - 11 draudzīgas piebildes

28.

07:59: (bez virsraksta) - 14 draudzīgas piebildes
08:19: (bez virsraksta) - 10 draudzīgas piebildes
08:36: (bez virsraksta) - 6 draudzīgas piebildes
11:58: (bez virsraksta) - 3 draudzīgas piebildes
12:54: (bez virsraksta) - 2 draudzīgas piebildes
13:44: (bez virsraksta)
14:02: (bez virsraksta) - 15 draudzīgas piebildes

29.

13:15: (bez virsraksta) - 19 draudzīgas piebildes

30.

12:13: (bez virsraksta) - 14 draudzīgas piebildes
17:10: (bez virsraksta) - 3 draudzīgas piebildes

Nepabeigtā dienasgrāmata